https://www.isemi.nl/

Privacy beleid

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Ons Privacy beleid is een onderdeel van de ISEMI algemene voorwaarden waarmee wij je graag specifiek informeren over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder tref je concrete informatie over:

 

 • Het doel waarvoor wij deze gegevens verwerken
 • Welke persoonsgegevens wij verwerken
 • De bescherming van jouw persoonsgegevens
 • Wat jouw rechten zijn én hoe je ze kunt uitoefenen.

Artikel 1: definities

In de ISEMI algemene voorwaarden en het onderhavig Privacy beleid worden de hiernavolgende termen en navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk is aangegeven.

ISEMI: de opdrachtnemer, respectievelijk gebruiker/eigenaar van deze privacyverklaring. Bedrijfsgegevens: ISEMI, Voorhof 28, 4142 GB Leerdam, telefoon 0345 – 849 005, mobiel: 06 – 285 36 553, e-mail: marcel@isemi.nl , Kamer van Koophandel nummer: 11062417, BTW-id: NL002115160B77

Opdrachtgever: de wederpartij van de ISEMI. Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met ISEMI een overeenkomt heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten en tevens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n). Hieronder wordt ook verstaan deelnemers die namens een opdrachtgever deelnemen aan een workshop, training of opleiding.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. Elke aanbieding van ISEMI, aanvaardt door de opdrachtgever, dan wel elke dienst die door ISEMI wordt verricht aan de opdrachtgever.

Dienst: alle in het kader van een overeenkomst tussen ISEMI en opdrachtgever verrichte te verrichten werkzaamheden door ISEMI. Hieronder wordt ook verstaan het verzorgen van workshops, trainingen en opleidingen.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan een training of opleiding deelneemt.

Artikel 2: Privacy

Jouw privacy is belangrijk voor ons en daarom willen wij je graag informeren over ons privacy beleid. Wij gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze met ons hebt gedeeld. ISEMI is deelnemer aan de Phoenix Ethische Code. Alle persoonlijke informatie van deelnemers is vertrouwelijk. Hieronder vallen ook examenresultaten, reflectieopdrachten en evaluaties. Je mag natuurlijk altijd vragen welke gegevens we van jouw hebben verwerkt en mogelijk incorrecte gegevens laten corrigeren.

 

 • Voor al je vragen over ons Privacy beleid kun je contact met ons opnemen via: marcel@isemi.nl

Artikel 3: Doel en reikwijdte

ISEMI verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers en deelnemers met als doel: de professionele begeleiding van advies-, coach- en opleidingstrajecten. Aanvullend voor het afhandelen van betalingen, het verzenden van nieuwsbrieven, om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren, om goederen of diensten bij je af te leveren.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens
 • Factuuradres
 • Geboortedatum
 • Reflectieopdrachten
 • Studieresultaten
 • Behaalde certificaten