Klachtenprocedure

Wij streven ernaar om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn

Wij streven ernaar om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

We streven ernaar om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent of dat je een klacht hebt. Je kunt dan in eerste instantie contact opnemen met Marcel den Hartog, de eigenaar van ISEMI.

Dit kan via een e-mail naar: [email protected] of schriftelijk naar: ISEMI Opleidingen, Voorhof 28, 4142 GB Leerdam. Je klacht moet tenminste de volgende informatie bevatten: 

* De naam, het adres, e-mailadres en het telefoonnummer van de klager. 
* Een deugdelijk onderbouwde omschrijving van de klacht, voorzien van relevante feiten.
image

Je klacht wordt binnen 14 dagen in behandeling genomen en altijd vertrouwelijk behandeld. We zetten ons volledig in om je klacht in gezamenlijk overleg op te lossen. Hierbij is het ons doel om je klacht binnen 4 weken naar tevredenheid op te lossen. Mochten we meer tijd nodig hebben, dan informeren we je schriftelijk of per e-mail over de verwachte termijn waarbinnen je klacht opgelost zal zijn.

 

Tot nu toe hebben we altijd gezamenlijk een oplossing gevonden. Mocht er een keer een situatie ontstaan waarin dit niet lukt, dan stellen we voor om samen te overleggen over de beste vervolgstap, met vertrouwen in een positieve uitkomst voor beide partijen.

 

Mochten wij er niet uit komen, dan heb je een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde. Hiervoor is ISEMI deelnemer aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen. Je kunt schriftelijk of telefonisch contact opnemen met Phoenix Opleidingen: “Raiffeisenlaan 26A, 3571 TE Utrecht, telefoon: 030 – 271 13 83”. ISEMI zal de uitspraak van deze onafhankelijke derde zo spoedig mogelijk uitvoeren en implementeren. 

 

De uitspraak van deze onafhankelijke derde is voor beide partijen bindend. ISEMI registreert klachten voor een periode van 3 jaar.