Privacy beleid

Wij hechten veel waarde aan jouw privacy

Privacyverklaring

Bij ISEMI Opleidingen hechten we veel waarde aan de privacy van onze studenten. Daarom zijn we toegewijd aan het beschermen van jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), en de Phoenix Ethische Code voor coachen en opleiden. 

In deze privacyverklaring willen we helder uitleggen: 

* Welke persoonsgegevens wij verzamelen. 
* Waarom we dat doen. 
* Hoe we persoonsgegevens beschermen. 
* Wat jouw rechten zijn, en hoe je ze kunt uitoefenen.


image

Privacy

Wij gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze met ons hebt gedeeld. ISEMI is deelnemer aan de Phoenix Ethische Code. Alle persoonlijke informatie van deelnemers is vertrouwelijk. Hieronder vallen ook examenresultaten, reflectieopdrachten en evaluaties. Je mag natuurlijk altijd vragen welke gegevens we van jouw hebben verwerkt en mogelijk incorrecte gegevens laten corrigeren. 

  • Voor al je vragen over ons Privacy beleid kun je contact met ons opnemen via: [email protected]

Persoonsgegevens

ISEMI verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens  die we ontvangen tijdens het inschrijfproces voor een opleiding, bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als je telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt.  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.

  • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor je jezelf hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens.

  • Jouw feedback over de opleiding en overige informatie die je aan ons geeft.

  • Persoonsgegevens in het kader van jouw opleiding, zoals je aanwezigheid, eventuele resultaten en of je de opleiding (met goed gevolg) hebt afgerond.

 

Bewaren van gegevens

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. 

  • Persoonsgegevens in het kader van jouw opleiding worden na afronding van de opleiding direct verwijderd.  

  • Je naam, adres en overige contactgegevens bewaren we om na de opleiding contact met je te houden. Als je dit liever niet wilt mag je dat uiteraard altijd aangeven. Dan zullen we ook deze gegevens direct verwijderen. 

Cookies en vergelijkbare technieken

ISEMI gebruikt functionele, analytische en tracking cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. We gebruiken de cookies ook om via Google Analytics het resultaat van advertenties te kunnen meten. Als je een opleiding volgt waarbij we ook gebruik maken van E-Learning (blended learning) gebruiken we cookies om jouw voortgang in de opleiding te kunnen begeleiden.

Delen van persoonsgegevens

ISEMI verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ISEMI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Jouw rechten én hoe je ze kan uitoefenen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar: [email protected]