Over ons

Een plek om je eigen meesterschap vorm te geven
Bij ISEMI Opleidingen is ons doel om echte wijsheid te belichamen en je te helpen om je leven in volle potentie te leiden.

Ben jij klaar voor de volgende stap?  

Je bent een succesvolle professional met een indrukwekkend carrièrepad. Toch voel je soms dat je nog niet je volledige potentieel hebt aangesproken. Je zoekt naar meer diepgang en betekenis in je werk en wilt vanuit je authentieke zelf een wezenlijke impact maken. Welkom bij ISEMI Opleidingen, waar we je ondersteunen om precies dat te doen.

image
image

Het organisatieverhaal 


Ik ben een avonturier en onderzoeker. Toen ik voeger als kind in de speeltuin kwam, rende ik meteen naar alle speeltoestellen. Naast de vele mooie momenten had ik ook te maken met een strenge christelijke opvoeding, pesten en diverse vormen van geweld. Vanaf mijn zestiende reisde ik naar de Verenigde Staten en Australië – plaatsen die voor mij vrijheid symboliseren. 

In de decennia daarna heb ik veel gereisd, ontdekt en geleerd. De ontmoetingen met andere mensen en culturen hebben mijn wereldbeeld verrijkt. Ik begon me te verdiepen in persoonlijke ontwikkeling en mystieke tradities. Onder begeleiding van bekwame trainers en mentoren ontdekte ik mijn eigen weg. Het verlangen om te onderzoeken blijft mijn drijfveer.

ISEMI Opleidingen is ontstaan vanuit het verlangen om nieuwe mogelijkheden te ontdekken voor mensen zoals jij, die hun eigen meesterschap willen vormgeven. De naam ISEMI is afgeleid van een oud Grieks woord dat “het weten op een intieme manier” betekent. Dit verwijst naar de diepe verbinding tussen je hart en je hogere zelf. Onze missie is om deze wijsheid te belichamen en mensen te helpen deze verbinding te versterken.  

Onze benadering combineert ervaringsleren op het gebied van professionele communicatie, leiderschap, psychologie en spiritualiteit. Hierdoor krijg je een diepgaand begrip van wat het betekent om echt jezelf te zijn. Het resultaat? Je creëert je eigen realiteit in harmonie met de wereld om je heen. Je zult in staat zijn om meer verantwoordelijkheid te dragen en een diepere verbinding te ervaren met het grotere geheel. Door samen te groeien, bouwen we aan een toekomst waarin creativiteit en menselijkheid centraal staan, en waarin jouw unieke bijdrage het verschil maakt. 

Onze visie 

De creërende mens is belangrijker dan welk systeem dan ook. 

Bij ISEMI geloven we dat de creërende mens belangrijker is dan welk systeem dan ook. Geïnspireerd door de oude Egyptische wijsheid, waar balans en harmonie (Ma’at) centraal staan, streven wij naar een wereld waarin creativiteit en menselijkheid de belangrijkste drijfveren zijn. Daarnaast halen we inspiratie uit sciencefiction verhalen zoals Babylon 5, waar diplomatie en samenwerking cruciaal zijn om uitdagingen te overwinnen. De naam ISEMI is afgeleid van een oud Grieks woord dat “het weten op een intieme manier” betekent. Dit verwijst naar de wijsheid die ontstaat uit een diepe verbinding tussen het hart en het hogere zelf. 

Toekomstbeeld 
Wij zien een toekomst waarin steeds meer mensen de moed hebben om hun hart te volgen, en hun leven in volle potentie te leven. Succes ligt in het vermogen van individuen om vanuit hun eigenheid een betekenisvolle bijdrage te leveren, gebaseerd op autonomie, zelfkennis en professionele ethiek.

Autonomie 
Autonomie vormt de kern van persoonlijke ontwikkeling. Door mensen de tools en ruimte te geven om eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen, kunnen zij hun unieke pad bewandelen en hun doelen bereiken.

Zelfkennis 
Zelfkennis is essentieel voor groei. Wij begeleiden mensen in het ontdekken van hun drijfveren, talenten en uitdagingen, zodat ze authentiek kunnen handelen en beter afgestemde beslissingen kunnen nemen. 

Ethiek
Ethiek gaat over het goed uitvoeren van je vak door bewustwording en professionalisering. Dit betekent dat je verder kijkt dan je eigen referentiekader en vakgebied, naar de bredere context waarin je werkt. Wij leren professionals ethiek zowel intuïtief als procesmatig toe te passen in hun dagelijkse praktijk, waardoor de kwaliteit van besluitvorming wordt verbeterd.

Diplomatie en samenwerking
Diplomatie en samenwerking zijn cruciaal voor succes. Door effectieve communicatie en het vermogen om te onderhandelen en compromissen te sluiten, kunnen conflicten worden opgelost en harmonie worden bereikt. Wij bevorderen een cultuur van samenwerken waarin diversiteit wordt omarmd en iedereen zich gewaardeerd voelt. 

Samenvatting 
Bij ISEMI Opleidingen creëren we een omgeving waarin mensen worden aangemoedigd om hun hart te volgen en hun volledige potentieel te benutten. Wij geloven dat echte verandering begint bij het individu en dat de kracht van de creërende mens elk systeem kan overstijgen. Samen bouwen we aan een wereld waarin creativiteit, menselijkheid, diplomatie en samenwerking de drijvende krachten zijn.


Onze kernwaarden

image

Wijsheid

Autonomie 

Liefde

Meesterschap

Kwaliteit

Wat anderen over ons zeggen

Reviews
Ik heb bij Marcel een traject voor Innerlijke kracht gevolgd. Heel duidelijk onderbouwde uitleg. Marcel is vriendelijk en professioneel. Hij luistert en past het gehoorde toe. Leerzaam en ik heb weer een stapje verder gemaakt naar herstel. 
image
Suzanne Vis
Boekhouder, ZZP
ISEMI geeft ons de gevraagd kwaliteit. Door open en eerlijke communicatie hebben wij de beoogde doelstellingen bereikt.
image
Richard Visser
Project Manager
Ik vind vind het waardevol hoe inzichten voelbaar worden, ze worden levend in je. Waardoor ze bij je blijven.  
image
Iris van Sambeek
Psycholoog
Toen Marcel bij ons binnen kwam lopen, merkte ik meteen zijn kracht en unieke heldere perspectief. Hij heeft bij ons een masterclass gegeven, en die heeft een onuitwisbare indruk gemaakt. Door de heldere uitleg, succesvolle oefeningen en veilige inspirerende ruimte die Marcel biedt, heeft iedereen in de groep de magie van deze methode ervaren op een manier die ze dagelijks kunnen toepassen. 
image
Conny van Rooij
Locatiemanager