https://www.isemi.nl/

Klachtenprocedure

Wij streven ernaar om aan jouw verwachtingen te voldoen

1. ISEMI streeft ernaar om met haar diensten en opleidingen aan de verwachtingen van opdrachtgevers en deelnemers te voldoen – en deze waar mogelijk te overtreffen.


2.De opdrachtgever en deelnemer(s) zullen eventuele klachten, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen twee maanden, eerst schriftelijk of per e-mail aan ISEMI kenbaar maken. Hierbij dient de klacht tenminste de volgende informatie te bevatten:

  • De naam, het adres, e-mailadres en het telefoonnummer van de klager
  • Een deugdelijk onderbouwde omschrijving van de klacht, voorzien van relevante feiten.


3. Alle klachten zullen door ISEMI vertrouwelijk worden behandeld.


4. ISEMI bevestigd het ontvangst van de klacht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen.


5. De opdrachtgever en deelnemer(s) zullen, indien dit door ISEMI wenselijk wordt geacht, meewerken aan bemiddeling door de ISEMI adviesraad. De ISEMI adviesraad bestaat uit de volgende leden: ‘de heer Paul van Treijen, onafhankelijk trainer en de heer Jorrit van Woerkom, onafhankelijk trainer’.


6. Pas nadat deze bemiddeling is mislukt zijn opdrachtgevers en deelnemer(s) gerechtigd een klacht in te dienen bij de daartoe bevoegde instantie, waaronder ook de onder lid 8 van dit artikel genoemde beroepsverenigingen vallen.


7. ISEMI streeft erna om de klacht binnen 4 weken af te handelen.


8. Indien de klacht meer onderzoek nodig heeft dan de gestelde 4 weken dan krijgt de klager een indicatie termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal zijn.


9. ISEMI is aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen, waaronder de ABNLP en de Phoenix Ethische Code. Deze beroepsvereniging heeft een onafhankelijke en professionele klachtenprocedure.


10. ISEMI conformeert zich aan de uitspraken van de derde onafhankelijke partij/genoemde beroepsverenigingen.


11. Registratie van klachten geschied voor een periode van 3 jaar.


12. Verder wordt voor wat betreft geschillen verwezen naar artikel 12 van de ISEMI algemene voorwaarden.