Onze visie

Je bent wat je leert

Leren is een doelgericht groeiproces, dat betekenis heeft voor een individu en zijn of haar omgeving.

Voorbeeld: een kind heeft een intrinsiek doel om op te groeien tot de unieke mens die het in potentie al is. Dit heeft betekenis voor zowel het kind zelf als zijn of haar omgeving. De ouders hebben het doel om hun kind te begeleiden in dit groei- en leerproces naar een zelfstandige volwassene. Zijn ontlenen betekenis aan het ouderschap en leren er zelf ook heel veel van.


Zo is het ook als je een vak- of beroep leert. Zowel jij als de andere mensen in dat vakgebied en de samenleving als geheel hebben hierin een doel en ontlenen betekenis aan het proces. Dit betekent dat er een wederzijdse beïnvloeding is tussen de student en het vakgebied. Er is ook een wederzijdse beïnvloeding tussen de student, trainer en medestudenten. Simpel gezegd, de manier waarop we met elkaar samenwerken bepaalt de effectiviteit van het leerproces, alsook het resultaat in de praktijk.

Dit komt omdat iedere ontdekking nieuwe mogelijkheden creëert en daardoor de omgeving complexer maakt. De snel veranderende wereld waarin wij leven vraagt veel van organisaties en daarmee ook van het adaptief professioneel leervermogen van de mensen in die organisaties. De professional van de 21ste eeuw zal gemiddeld 3 keer van carrière wisselen en tussen de 5 en 7 keer van baan veranderen.


Ieder mens is een doel in zichzelf (Immanuel Kant)

Hoe ISEMI werkt:
Wij werken vanuit de filosofie: “een leven lang leren” en onderscheiden ons in de manier waarop we hierin de balans én menselijke maat weten te behouden. De mens is een doel in zichzelf. Onverlet de grote druk van een snel veranderde wereld – men (organisaties) mag de ander nooit enkel als een middel gebruiken.

Door oog te hebben voor de verschillen in hoe mensen omgaan met verandering, kan de filosofie van een leven lang leren op een hoogst persoonlijke manier worden vormgegeven. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. De crux voor professioneel leren ligt in het samenbrengen van de belangen tussen het individu, de organisatie en samenleving.

Om op deze 3 gebieden resultaat te boeken, werken we met het framework van Carl Jung waarin persoonlijke- en professionele ontwikkeling samenkomt in wat hij het individuatieproces noemt. Een leerproces dat beantwoordt aan de natuurlijke loop van het leven, waarin het individu datgene wordt, wat het altijd al was. Simpel gezegd, uiteindelijk kan alleen jij het beste uit jezelf halen. Dit proces kan wel begeleidt worden en de manier waarop wij dat doen heeft betekenis voor jou, de organisaties waarvoor je werkt en de samenleving als geheel – duurzaam resultaat.


Een levenlang leren
De complexe en snel veranderende wereld vraagt om een fundamenteel andere manier van denken over leren en professioneel onderwijs. Een verandering van klassikaal onderwijs, op basis van vooraf bepaalde systeemcriteria, naar een nieuwe realiteit waarin studenten meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Waar mensen gedurende hun hele leven deelnemers zijn in een grote verscheidenheid aan leeromgevingen.


Ervaringsgericht leren
De uitdaging van een leven lang leren gaat verder dan het aanleren van de vaardigheden die je nodig hebt in je huidige baan. Het gaat om een bredere persoonlijke ontwikkeling in alle contexten en rollen van je leven.

De oplossing ligt niet in een wereld van autodidactische mensen, maar in de bereidheid om jouw eigen leerweg aan te gaan. Leren doe je in de ontmoeting met anderen. Dit vraagt de moed om jezelf als deelnemer in te brengen. Ervaringsgericht leren betekent jouw eigen concrete levenservaringen toevoegen aan de ‘statische kennis’ van een onderwerp of vakgebied zodat het leerproces tot leven komt en jij volledig bewust in de verandering van jouw eigen leven kunt staan. Het is ook de manier waarop we van elkaar leren en jij een unieke bijdrage levert aan de ontwikkeling van het onderwerp of vakgebied.

Ervaringsgericht leren gaat over de manier waarop jij in het leven staat: met een lerende en onderzoekende houding. Hiervoor heb je een diep vertrouwen in jouw eigen ervaringen en kritisch denkvermogen nodig. Dit vraagt om een combinatie van stille reflectie en vastberaden actie terwijl je (tijdelijk) in een staat van onzekerheid verkeert. Ervaringsgericht leren is niet de makkelijkste manier om het leven tegemoet te treden, maar op lange termijn is het de wijste.

Ervaringsgericht leren vereist moed en doorzettingsvermogen om steeds weer door het proces van ‘vallen en opstaan’ heen te gaan. Om een bepaalde (veilige) mate van onzekerheid te verdragen zodat je nieuwe ideeën kunt uitproberen. Het is leerweg waarin je als een spiraalvorm jezelf steeds breder en verder ontwikkelt. Met kleine stappen ga je op weg naar nieuwe, bredere en diepere inzichten terwijl je alles wat je meemaakt op jouw eigen manier integreert. Ervaringsgericht leren betekent je leven in volle potentieel te leven.