Leren is veranderen

Door theorie en praktijk te combineren met jouw persoonlijke ontwikkeling

Onze leerstrategie is gebouwd op het stevige fundament van ISEMI als een plek waar studenten een gevoel van creativiteit, gemeenschap en individualiteit kunnen ervaren. Een plek waar je welkom bent, met alles wat je bij je draagt. Waar je als mens onvoorwaardelijke oké bent en als professional wordt uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen.

Een leven lang leren gaat vooral om de uitdaging om verbredende en verdiepende kennis te combineren (integreren) met de ontwikkeling van je persoonlijke integriteit (ethiek).


Praktijkvoorbeeld: Edward Teller en Andrei Sakharov waren atoomgeleerden die, afzonderlijk van elkaar, in Amerika en Rusland de waterstofbom ontwikkelde. Twee mensen die hetzelfde onderwerp bestudeerden, maar een heel verschillend leerproces in hun carrière doormaakte. Teller werd een groot voorstander van nucleaire wapens. Sakharov ontwikkelde in zijn latere jaren veel belangstelling voor de ethische kanten van de wapenindustrie en mensenrechten. Voor zijn inspanningen kreeg hij in 1975 de Nobelprijs voor de Vrede aangeboden en later ook een eredoctoraat in de rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.


Dit is een ‘groot’ voorbeeld om aan te tonen dat leren niet vrijblijvend is. Leren betekent een verandering voor jezelf, het kennisgebied én de mensen om je heen. De mainstream ontwikkelingen in de wetenschap, beroepen en opleidingen bewegen zich in de richting van steeds verdere specialisatie. Maar de carrières van de meest succesvolle professionals en wetenschappers laten een heel andere leerweg zien. Die beginnen meestal met een abstracte en reflectieve bijdragen aan een organisatie of kennisgebied en maken dan een carrière-stap naar een rol waarin ze concrete taken en verantwoordelijkheden op zich kunnen nemen. Na dit een tijdje te hebben gedaan beginnen ze weer opnieuw, op een iets hoger niveau, waardoor hun leerweg een opwaartse spiraalbeweging krijgt waarbij de verschillende ervaringen elkaar ondersteunen. Simpel gezegd, betekent dit dat je alle leerstijlen nodig hebt in combinatie met het vermogen om leerervaringen te integreren in je persoonlijke ontwikkeling om succesvol te zijn.


Onze leerstrategie
Onze leerstrategie gaat verder dan mensen leren om zichzelf aan te passen aan sociale en technologische veranderingen, we leren jou hoe je een bewuste en succesvolle speler in het veranderingsproces kunt zijn. Hiervoor werken we vanuit een bredere didactische benadering die onder meer bestaat uit de leercyclus van David Kolb, het 4MAT-model van Bernice McCarthy en de kernreflectie methode van Fred Korthagen.

Deze didactische achtergrond vullen we steeds aan met de laatste inzichten uit de neurowetenschappen over het functioneren van de hersenen; ‘brain based learning and teaching'. We besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van een scherp waarnemingsvermogen, flexibiliteit en reflectieve vaardigheden om je persoonlijke veerkracht te vergroten. Hierdoor kun je ook in onzekere en stressvolle situaties het beste uit jezelf halen.

Naast het individuele leerproces begeleiden we ook het groepsproces op basis van de methodiek van Bruce Tuckman en de Transactionele Analyse. Hierdoor kunnen we op zo’n manier met én van elkaar leren dat theorie en praktijk naadloos op elkaar aansluiten.